ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง SRP Click Roof Series


SRP Click Installation

แบบติดตั้งบน Sub Roof

SRP Click Installation

แบบติดตั้งบนแป

แผ่นหลังคา Lindab Smart Seam Roof สามารถติดตั้งได้บน Sub roof เช่น วู้ดซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือไม้อัดกันน้ำ และแบบติดตั้งบนแป ทุกๆระยะ 30 เซนติเมตร

SRP Click Installation

การต่อระหวว่างแผ่น ต้องมีระยะ OverLap ไม่น้อยกวว่า 15 เซนติเมตร

SRP Click Installation

การออกแบบหลังคาควรมีมุมลาดเอียง ไม่น้อยกว่า 14 องศา

We can't find products matching the selection.