เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบรางน้ำฝนประเภทต่างๆ

Rain Gutter Compare


*ตามมาตรฐาน EURO ตะขอต้องรับน้ำหนักขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 60kg.

** Safty Factor มากถึง 3 เท่า (อุณหภูมิปกติประเทศไทย ประมาณ 40 องศา)

คุณสมบัติของรางน้ำแต่ละประเภทในข้างต้นเป็นการประมาณการ เพื่อความแน่ใจควรตรวจสอบคุณสมบัติสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละราย

We can't find products matching the selection.