Lightweight Steel Profiles

Lindab Lightweight Steel Profiles


Hot-Dip Galvaniaed

Lightweight Steel Specification

โครงสร้างเหล็ก Lightweight จาก Lindab ทุกชิ้น ผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง และมีค่า Yield point เท่ากับ 350 N/mm2 (3500 kg/cm2) เคลือบด้วย Hot-Dip Galvanize หนา 275 g/m2 จากผลการทดสอบโดยสถาบัน British Steel จากประเทศอังกฤษ และผลการประเมิน Gavalnizing 2012 ของ International Zinc Association ตามตาราง และได้พบว่ากระบวนการเคลือบข้างต้น เพียงพอต่อการปกป้องโครงสร้างเหล็ก จากการกัดกร่อนได้ตลอดอายุของอาคาร ได้ยาวนานระหว่าง 70-100 ปี

ตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงช่วงอายุของ Hot-dip Galvanized ที่เคลือบด้วยความหนาที่แตกต่างกัน
อ้างอิงจาก GALVANIZING 2012 เขียนโดย Gary W. Dallin, Director, GalvInfo Center


App Tool

Application Tool

Lindab ADT Tool เป็นซอร์ฟแวร์สำหรับคำนวนโครงสร้าง และการออกแบบ 3D ที่จะช่วยให้ขั้นตอนการวางแผน การผลิต และการก่อสร้างมีความรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณส่วนต่างๆของโครงสร้าง เช่น ทับหลัง ช่องประตูและหน้าต่าง รวม ทั้งระยะทาบเหล็กระหว่างจุดต่อ ฯลฯ

ADT Tool
Lindab ADT Tool

สามารถคำนวนการออกแบบโครงหลังคา ซึ่งการคำนวนจะอยู่บนพื้นฐานของ FEM-analyzes วัตถุสามมิติจะถูกสร้างขึ้นจากมุมมองของภาพสองมิติ และจะมีรายละเอียดต่างๆ ของวัสดุอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์แบบฯ

Dim Roof
DIMroof

สามารถใช้นำมาวิเคราะห์การออกแบบสำหรับระบบแปที่แตกต่างกัน ระบบที่ทับซ้อนกัน การใช้งานง่าย และยังสามารถวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆได้หลากหลาย


Fire Class

Fire Class

Lindab ได้ทดสอบค่าการทนไฟ จากสมมุติฐานที่ว่า เพลิงไหม้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภายนอกหรือภายในอาคาร Lindab ได้ทำการทดสอบจริงกับโครงสร้าง Lightweight ที่มีความกว้าง 145 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร ผลที่ได้สามารถวัดค่าความทนไฟเกิน 1 ชั่วโมง (REI60)


Heat Insulation

Heat Insulation

เหล็กเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีการนำพาความร้อนสูง จึงเป็นอุปสรรคต่อการนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่ง Lindab ได้แก้ปัญหาเหล่านี้โดย

 • ใช้เหล็กโครงสร้างระบบ Lightweight Technology
 • มีการเจาะสล็อตเพื่อเพิ่มความยาวของเส้นทางการถ่ายเทความร้อน สามารถลดความร้อนที่จะเดินทางเข้าสู่ภายใน
 • มีซอร์ฟแวร์ Dimwall ที่พัฒนาร่วมกับ Lund University ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย โดยได้ศึกษาการถ่ายเทของความร้อนในรูปแบบจำลองสามมิติ เพื่อเลือกใช้วัสดุประกอบอื่นๆ ร่วมกับโครงสร้างเหล็ก Lightweight

Sound Insulation

Sound insulation

Lindab ได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบเสียงรบกวน จากโครงสร้างไม้ และ โครงสร้าง Lightweight ที่มีความกว้าง 145 มิลลิเมตร ปิดทับด้วย แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร ในสภาพปิดทึบทุกด้าน ซึ่งอากาศ ไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ผลที่ได้คือโครงสร้าง Lightweight สามารถลด เสียงได้มากกว่าผนังที่ทำจากโครงไม้ แสดงดังตารางต่อไปนี้

View as Grid List

Items 1-15 of 17

Page
per page
Set Descending Direction
 1. RY Exterior Wall Studs
  RY Exterior Wall Studs Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 2. VBY Angle fitting
  VBY Angle fitting Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 3. C purlin
  C purlin Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 4. S7 Secondary 0.7 mm.
  S7 Secondary 0.7 mm. Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 5. FSK70 Runner for KR-studs
  FSK70 Runner for KR-studs Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 6. FR Stud
  FR Stud Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 7. Fasteners
  Fasteners Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 8. L-profile
  L-profile Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 9. BADY Fixing plate
  BADY Fixing plate Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 10. MK Bricklaying tie
  MK Bricklaying tie Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 11. RZ Z-profile for supplementary insulation
  RZ Z-profile for supplementary insulation Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 12. MSK Bricklaying rail
  MSK Bricklaying rail Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 13. LPY Corner fitting
  LPY Corner fitting Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 14. ÄA End stiffener
  ÄA End stiffener Quickview

  สอบถามรายละเอียด

 15. YVX Lintel profile
  YVX Lintel profile Quickview

  สอบถามรายละเอียด

View as Grid List

Items 1-15 of 17

Page
per page
Set Descending Direction