ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งInsulated Roof Series

Insulated Roof Series Specification


Insulated Roof Specification

ยึดหลังคาแผ่นแรกเข้ากับโครงสร้างเว้นระยะตั้งแต่ 1-4 เมตร

Insulated Roof Install Step 2

ยึดตะขอเข้ากับแผ่นหลังคาและโครงสร้าง วางแผ่นหลังคาแผ่นถัดไปแล้วจึงพับตะขอกลับมา

Insulated Roof Specification

รีดสันหลังคาทั้ง 2 แผ่นเข้าด้วยกัน

Insulated Roof Install Step 2

ยึดตะขอเข้ากับแผ่นหลังคาและโครงสร้าง วางแผ่นหลังคาแผ่นถัดไปแล้วจึงพับตะขอกลับมา

We can't find products matching the selection.