ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบหลังคา Insulated Roof Series

Insulated Roof Series Accessories


Insulation Core

Insulation Core (ฉนวนกันความร้อนและเสียง)

ฉนวน Expandable Polystyrene (EPS) Self-Extinguishing Grade เป็นฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง ไม่ลามไฟ (ตามมาตรฐาน DIN4102-1 / JIS A 9511)นำพาความร้อนต่ำ ช่วยลดอุณหภูมิ ป้องกันเสียงเข้าสู่ภายในอาคาร พร้อมทั้งลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ


Double Ridge Cap Flashing

Double Ridge Cap Flashing (ครอบจั่วด้านบน และด้านล่าง)

ครอบจั่วด้านบน ครอบปิดรอยต่อหลังคา พร้อมอุปกรณ์ แหวนยางรองสกรู ช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำเข้าสู่อาคาร
ครอบจั่วด้านล่าง ครอบปิดรอยต่อหลังคา เพิ่มความแข็งแรง ความสวยงามภายในอาคาร


Smooth Eaves End Cap Flashing

Smooth Eaves End Cap Flashing (ครอบปิดเชิงชายสำเร็จรูป)

ครอบปิดเชิงชายหลังคา เป็นอุปกรณ์ปิดจบงาน โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเชิงชายเพิ่มเติม มีความปราณีต สวยงาม ป้องกันการไหลย้อนของน้ำเข้าสู่อาคาร ครอบจั่วด้านบน และด้านล่าง


Smart Fashing

Smart Fashing (ครอบปิดปั้นลมสำเร็จรูป)

ครอบปิดปั้นลมหลังคา เป็นอุปกรณ์ปิดจบงาน โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งปั้นลมเพิ่มเติม มีความปราณีตสวยงาม ป้องกันการไหลย้อนของน้ำเข้าสู่อาคาร


Double Lock Strong Bracket

Double Lock Strong Bracket (ระบบหลังคาและฝ้าเพดานในหนึ่งเดียว)

Insulated Roof System Series เป็นระบบหลังคาที่มีแผ่นเหล็กเคลือบสีกันสนิมคุณภาพสูง ด้านบน (Top Skin) ทำหน้าที่เป็นแผ่นหลังคา และแผ่นด้านล่าง (Under Skin) ทำหน้าที่เป็นฝ้าเพดานได้ โดยที่มีชั้นฉนวนอยู่ตรงกลาง มีครอบปิดเชิงชาย ครอบปิดปั้นลมสำเร็จรูป ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วคงทน สวยงาม


Smart Seam Roof

Smart Seam Roof (สันตั้ง สมาร์ท ซีม)

สันตั้งเป็นระบบเชื่อมต่อแผ่นหลังคา โดยไม่เสียระยะการซ้อนของแผ่นหลังคา ป้องกันการไหลย้อนของน้ำเข้าสู่อาคาร มีความปราณีต สวยงามสไตล์ยุโรป


Insulated Roof System
Roof Featured
We can't find products matching the selection.